ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตร Retransfer

ผลิตภัณฑ์ เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5000

เครื่องพิมพ์ความคมชัดสูงด้วยระบบ Re-Transfer เพื่องานพิมพ์คุณภาพชั้นเลิศ และอายุการใช้งานของบัตรที่ยาวนาน

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP5600

เครื่องพิมพ์บัตรความละเอียดสูง 600dpi เพื่อคุณภาพการพิมพ์ภาพและตัวอักษรที่เหนือกว่า

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP8500

เครื่องพิมพ์บัตรมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เหนือกว่า สำหรับการขยายการผลิต และการผลิตบัตรในปริมาณมาก

Rounded Image
เครื่องพิมพ์บัตร HID FARGO HDP6600

ใหม่!! เปิดตัวด้วยความเร็ว และคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบ HID FARGO HDP6600 จะมาสร้างมาตรฐานความต้องการใหม่ให้ผู้ใช้งานการพิมพ์แบบ Retransfer