บริการของเรา

ให้คำแนะนำและวางระบบ เครื่องพิมพ์บัตร เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย

มีการวางระบบ และรูปแบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมตามขนาดและประเภทธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์บัตร Card Printer , การออก บัตรสมาชิก บัตรพนักงาน บัตรพลาสติก Card issue and Credentials รวมไปถึงการนำ บัตรสมาร์ทการ์ด พี่ได้จาก เครื่องพิมพ์บัตร ไปใช้ใน ระบบ Access Control System" รวมไปถึงการใช้ เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน ในงานต่างๆที่เกี่ยวกับการระบุตัวตนในองกรณ์ที่ พนักงาน ต้องใช้บัตรพนักงาน หรือ บัตรสมาชิก ในการเข้าถึง ห้อง ห้องประชุม หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย

เครื่องพิมพ์บัตรทางการเงิน ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องผลิตบัตรทางการเงิน

ด้วยความพร้อมที่จะให้บริการหลังการขายจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ ดูแลรักษาซ่อมบำรุง เครื่องพิมพ์บัตรทางการเงิน โดยทาง MATICA TECHNOLOGY ได้อบรมทีมงานฝ่ายเทคนิคทุกคนเพื่อมาตรฐาน พร้อมให้บริการกับลูกค้าได้ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.