ศูนย์ซ่อมและบริการหลังการขาย


1. กรณีเมื่อเกิดปัญหาใดๆกับเครื่องพิมพ์ ให้ลูกค้าโทรแจ้งที่เบอร์ Call Center ที่เบอร์ 02 948 4959 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น. ถึง 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากคำแนะนำของ Call Center

2. กรณีหลังจากทำตามคำแนะนำจาก Call Center แล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทาง Call Center จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขที่หน้างาน ภายใน 24 ชั่วโมง (ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

3. กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่หน้างานได้ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องกลับมาซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ในวันและเวลาทำการ

4. กรณีไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จทันเวลาดังกล่าวข้างต้น หากจำเป็น เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องสำรองไปให้ลูกค้าใช้งานจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ (เครื่องสำรองอาจจะเป็นรุ่นใกล้เคียงที่สามารถใช้ทดแทนกันได้)